Máy hút sữa cấp bệnh viện S1 plus
Máy hút sữa cấp bệnh viện S2 Plus
Máy hút sữa không dây Wearable

Máy hút sữa không dây Wearable

6,930,000VNĐ7,700,000VNĐ
Máy hút sữa di động Spectra M1

Máy hút sữa di động Spectra M1

1,456,000VNĐ2,080,000VNĐ
Bộ cup hút sữa rảnh tay

Bộ cup hút sữa rảnh tay

765,000VNĐ850,000VNĐ
Bộ phụ kiện máy hút sữa

Bộ phụ kiện máy hút sữa

405,000VNĐ450,000VNĐ