Dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng máy hút sữa Spectra 9 Plus

Hướng dẫn sử dụng máy hút sữa Spectra 9 Plus

Spectra 9 Plus được thiết kế để giúp mẹ hút sữa từ bầu ngực vào bình. Mẹ có thể cho bé ti bình hoặc bảo quản lưu trữ sữa ngay sau khi kết thúc một cữ hút. Bộ máy hút sữa...

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng máy hút sữa Spectra Dual S

Hướng dẫn sử dụng máy hút sữa Spectra Dual S

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI KÉP SPECTRA DUAL S

  1. Hướng dẫn lắp ráp bộ phụ kiện hút sữa

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng Máy hút sữa Spectra 9S

Hướng dẫn sử dụng Máy hút sữa Spectra 9S

Spectra 9S được thiết kế để giúp mẹ hút sữa từ bầu ngực vào bình. Mẹ có thể cho bé ti bình hoặc bảo quản lưu trữ sữa ngay sau khi kết thúc một cữ hút. Bộ máy hút sữa bao...

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng Máy hút sữa Spectra Dual Compact

Hướng dẫn sử dụng Máy hút sữa Spectra Dual Compact

Spectra Dual Compact được thiết kế để giúp mẹ hút sữa từ bầu ngực vào bình. Mẹ có thể cho bé ti bình hoặc bảo quản lưu trữ sữa ngay sau khi kết thúc một cữ hút. Bộ máy h...

Xem thêm